Gordels & graadverhoging

Obi, de judogordel

Bij judo geeft de kleur van de gordel het niveau van de drager aan.
Een beginner heeft een witte gordel (6e kyu), waarna geel (5e kyu), oranje (4e kyu), groen (3e kyu), blauw (2e kyu), bruin (1e kyu) en zwart (meester of dan-graden) volgen.
De wachttijd tussen de kyu’s bedraagt minimaal zes maanden. Hoe hoger de graad, hoe langer de wachttijd.

Jonge judoka’s

Voor kinderen en jonge judoka’s tot 12 jaar is er nog een onderverdeling, waarbij aan een gordel een anderskleurig blokje kan gegeven worden. Dit geeft dan aan dat de judoka tussen de gedragen gordel en de volgende in zit.

Tussen de meestergraden (zwarte gordels) is het onderscheid te zien aan witte of gele streepjes dwars op het uiteinde van de zwarte band. Een hogere dangraadhouder is niet verplicht die streepjes op zijn gordel te dragen; een vijfde dan mag een ‘kale’ zwarte band dragen.

Graadverhoging

Op deze pagina’s kan je terugvinden wat je moet kunnen om een nieuwe gordel te behalen.

Gele gordel

Ukemi’s (valoefeningen)

In alle richtingen (alleen en in worpen)

 • Voorwaarts
 • Achterwaarts
 • Zijwaarts

Nage waza (worpen)

 • Uki goshi
  heupworp – zwevende heupworp
 • Hiza guruma
  beenworp – knie rad
 • O soto gari
  beenworp – grote buitenwaartse beenveeg
 • De ashi barai
  beenworp – voorwaarste voet wegvegen
 • Sasae tsurikomi ashi
  beenworp – voet blokkeren al trekkend en optillend

Osae komi waza (houdgrepen)

 • Kesa gatame
 • Kuzure kesa gatame
 • Makura kesa gatame
 • Ushiro kesa gatame
 • Kata gatame

Grondwerk

Komen tot houdgreep:

 • Uke in 4 punten (handen en knieën zitten), tori voor uke.
 • Uke in 4 punten (handen en knieën zitten), tori naast uke.
 • Uke op de buik en tori op de rug.

Woordjes

Woordjes voor
Geel lijntje

Woordjes voor
Geel blokje

Woordjes voor
Gele gordel

DojoOefenzaal
TatamiJudomat
JudogiJudokledij
ObiGordel
UkemiVal breken
JudoZachte weg
KesaFlank tegen flank
GatameHouden
KuzureVariante
MakuraHoofdkussen
UshiroAchterwaarts
MigiRechts
HidariLinks
UkeHij die ondergaat of hij die valt
ToriHij die uitvoert of hij die werpt
HizaKnie
AshiVoet
GoshiHeup
OGroot
SotoBuitenwaarts
GariMaaien
KaiClub
JudokaJudobeoefenaar
KataSchouder
SasaeBlokkeren
TsurikomiTrekken en optillen
DeNaar voor
BaraiVegen
GurumaWiel, rad
WazaTechniek
KyuKlas, rang
TachiRechtstaand
NeLiggend

Oranje gordel

Alles van de reeds behaalde gordel(s) +

Nage waza (worpen)

 • Ippon seoi nage
  schouderworp – schouderworp met één hand
 • Seoi nage
  schouderworp – schouderworp met twee handen
 • O goshi
  heupworp – grote heupworp
 • Koshi guruma
  heupworp – heup rad
 • Ko uchi gari
  beenworp – kleine binnenwaartse beenveeg
 • O uchi gari
  beenworp – grote binnenwaartse beenveeg
 • Ko soto gari
  beenworp – kleine buitenwaartse beenveeg

Osae komi waza (houdgrepen)

 • Yoko shiho gatame
 • Kami shiho gatame
 • Kuzure kami shiho gatame
 • Tate shiho gatame

Grondwerk

Bevrijdingen uit de houdgrepen van gele gordel:

 • Kesa gatame
 • Kuzure kesa gatame
 • Makura kesa gatame
 • Ushiro kesa gatame
 • Kata gatame

Komen tot houdgreep (2 manieren):

 • Uke in 4 punten (handen en knieën zitten), tori zit voor uke.
 • Uke in 4 punten (handen en knieën zitten), tori zit naast uke.
 • Uke op de buik en tori zit op de rug.

Komen tot houdgreep:

 • Uke 4 punten steun, tori staat achter uke.
 • Tori zit op de knieën tussen de benen van uke.
 • Tori staat recht aan de voeten van uke.
 • Tori ligt op de rug en uke zit op de knieën tussen de benen van tori.
 • Tori ligt op de rug en uke staat recht aan de voeten van tori.

Onderdelen van Judo

Nage waza (worpen)

 • Ashi waza (beenworpen)
 • Kata waza (schouderworpen)
 • Te waza (armworpen / handtechnieken)
 • Goshi waza (heupworpen)
 • Sutemi waza (offerworpen)

Katame waza (insluittechnieken)

 • Osae komi waza (houdgrepen)
 • Shime waza (verwurgingen)
 • Kansetsu waza (armklemmen)

Woordjes

KoKlein
UchiBinnenwaarts
Ippon1 punt, 1 zijde
SeoiOp de rug nemen
EriKraag
NageWerpen
MaiVoorwaarts
YokoZijwaarts
KamiBovenop
TateIn de lengte, verticaal
ShihoVier punten
TeHand
KoshiHeup
SutemiOpoffering
Uchi KomiHerhaald inkomen
RandoriOefengevecht
KatameControle
Osae KomiHoudgreep
ShimeWurging
KansetsuKlem
AteSlagen

Groene gordel

Alles van de reeds behaalde gordel(s) +

Nage waza (worpen)

 • Tai otoshi
  armworp – lichaam laten vallen
 • Tsuri komi goshi
  heupworp
  heupworp al trekkend en optillend
 • Harai goshi
  heupworp – vegende heupworp
 • Okuri ashi barai
  beenworp – vegen van beide voeten
 • Uchi mata
  beenworp – binnenwaartse dijworp

Combinaties en overnames op volgende worpen (1 tonen, 2 kennen):

 • Uki goshi
 • Hiza guruma
 • O soto gari
 • De ashi barai
 • Sasae tsurikomi ashi
 • Ippon seoi nage
 • Seoi nage
 • O goshi
 • Koshi guruma
 • Ko uchi gari
 • O uchi gari
 • Ko soto gari

Grondwerk

Combineren van houdgreep naar houdgreep:

 • Kesa gatame
 • Kuzure kesa gatame
 • Makura gesa gatame
 • Ushiro kesa gatame
 • Kata gatame

Katas

Nage-no-kata
Dit voert men rechts en links uit.

1ste reeks:

 • Uki goshi
 • Harai goshi
 • Tsuri komi goshi

Shime waza (verwurgingen)

Vanaf 12 jaar
basis uitvoering + 1 toepassing en 1 variante

 • Nami juji jime
 • Gyaku juji jime
 • Kata juji jime

Vanaf 14 jaar
basis uitvoering + 2 toepassingen en 2 variantes

 • Nami juji jime
 • Gyaku juji jime
 • Kata juji jime
 • Okuri eri jime

Kansetsu waza (armklemmen)

Vanaf 12 jaar
basis uitvoering + 1 toepassing en 1 variante

 • Ude garami
 • Juji gatame

Vanaf 14 jaar
basis uitvoering + 2 toepassingen en 2 variantes

 • Ude hishigi ude garami
 • Ude hishigi juji gatame
 • Ude hishigi ude gatame
 • Ude hishigi hiza gatame

Woordjes

TaiLichaam
OtoshiOmgooien
OkuriBeide
MataDij
NamiNormaal
GyakuOmgekeerd
UdeArm
GaramiOprollen
JujiGekruisd
SodeMouw
TsukuriVoorbereiden
KuzushiEvenwicht
KakeWerpen
ShiaiWedstrijd
HajimeBeginnen
MateStoppen
MaittaIk geef op
SoremadeEinde
Sono MammaOnbeweeglijk
YoshiDoorgaan
ToketaVerbroken
HanteiOordeel
Hiki WakiOnbeslist
YukoOverwicht
Waza-ariBijna punt
IpponOverwinning
ShidoOpmerking
Hansoku MakeUitsluiting
Nage-No-KataWerpen naar vorm
KinsaLicht voordeel

Blauwe gordel

Alles van de reeds behaalde gordel(s) +

Nage waza (worpen)

 • Kata guruma
  schouderworp – schouder rad
 • Hane goshi
  heupworp – springende heupworp
 • Ko tsuri goshi
  heupworp – heffende heupworp
 • Ko soto gake
  beenworp – kleine buitenwaartse haakworp
 • Ashi guruma
  beenworp – wiel rond been
 • Harai tsuri komi ashi
  beenworp – voetveeg al trekkend en optillend
 • Tomoe nage
  offerworp – cirkelworp

Combinaties en overnames op volgende worpen (2 tonen, 3 kennen):

 • Uki goshi
 • Hiza guruma
 • O soto gari
 • De ashi barai
 • Sasae tsurikomi ashi
 • Ippon seoi nage
 • Seoi nage
 • O goshi
 • Koshi guruma
 • Ko uchi gari
 • O uchi gari
 • Ko soto gari
 • Tai otoshi
 • Tsuri komi goshi
 • Harai goshi
 • Okuri ashi barai
 • Uchi mata

Grondwerk

 • Uke in 4 punten, tori zit voor uke.
 • Uke in 4 punten, tori zit naast uke.
 • Uke in 4 punten, tori staat achter uke.
 • Uke ligt op de buik, tori zit voor uke.
 • Uke ligt op de buik, tori zit naast uke.
 • Uke ligt op de buik, tori zit op de rug van uke.
 • Uke ligt op de rug en tori staat aan de voeten.
 • Uke ligt op de rug en tori zit aan de knieën.
 • Tori ligt op de rug en uke staat aan de voeten.
 • Tori ligt op de rug en uke zit aan de voeten.
 • Tori in 4 punten, uke zit voor tori.
 • Tori in 4 punten, uke zit naast tori.
 • Tori in 4 punten, uke zit achter tori.

Katas

Nage-no-kata

2de reeks:

 • Uki goshi
 • Harai goshi
 • Tsuri komi goshi

3de reeks:

 • Okuri ashi barai
 • Sasae tsuri komi ashi
 • Uchi mata

Shime waza (verwurgingen)

 • Hadaka jime
 • Kataha jime
 • Katate jime
 • Ryote jime
 • Dode guruma jime
 • Tsukomi jime
 • Sankaku jime

Kansetsu waza (armklemmen)

 • Ude hishigi waki gatame
 • Ude hishigi hara gatame
 • Ude hishigi ashi gatame
 • Ude hishigi te gatame
 • Ude hishigi sankaku gatame

Aanvalsvormen

Sen-no-sen
aanval juist voor de aanval van de tegenstrever

Go-no-sen
overname, onmiddellijk aanvallen na de aanval van de tegenstander

Woordjes

HaneVleugel
GakeHaken
TomoeCirkel, boog
HadakaNaakt
KatahaVleugel
KatateMet 1 hand
WakiOksel
HaraBuik

Bruine gordel

Alles van de reeds behaalde gordel(s) +

Katas

Nage-no-kata

1ste reeks:

 • uki otoshi
 • ippon seoi nage
 • kata guruma

2de reeks:

 • uki goshi
 • harai goshi
 • tsuri komi goshi

3de reeks:

 • okuri ashi barai
 • sasae tsuri komi ashi
 • uchi mata

Yaku soku geiko

 • nage waza : 2 min
 • katame waza : 2 min

Sutemi waza
(offertechnieken)

 • tomoe nage
 • ura nage
 • sumi gaeshi
 • yoko gake
 • yoko guruma
 • uki waza

Nage waza (worpen)

 • yoko otoshi
 • hane maki komi
 • utsuri goshi
 • o guruma
 • soto maki komi
 • ushiro goshi

Overnames en combinaties van de vorige gordels moeten gekend zijn.

Combinatie van houdgrepen

 • Houdgreep – houdgreep
 • Houdgreep – wurging
 • Houdgreep – klem
 • Wurging – houdgreep
 • Wurging – wurging
 • Wurging – klem
 • Klem – houdgreep
 • Klem – klem
 • Klem – wurging